Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Phổ Khánh tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022

12/01/2022

Chiều ngày 11/1/2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Phổ Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Đồng chí Trần Ngọc Sa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Đức Phổ dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, HĐND, đại diện các tổ chức Chính trị - Xã hội, các tổ chức thành viên và các vị là uỷ viên của Mặt trận xã.

Năm 2021, Mặt trận xã và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện, có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Theo đó, Mặt trận xã Phổ Khánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19; các quy định mới của trung ương, của tỉnh, huyện về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Mặt trận xã và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ y tế. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch phát động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong xã tích cực đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch với tổng giá trị trên 450 triệu đồng kịp thời hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch, hỗ trợ các điểm cách ly, thăm động viên, hỗ trợ các gia đình cách ly y tế, gia đình có người tử vong do Covid -19, vận động đóng góp quỹ Vắc – xin phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh 7,1 triệu đồng.

          Công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Mặt trận xã tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân. Mặt trận xã phối hợp chặt chẽ cùng Uỷ ban nhân dân xã ban hành kế hoạch liên tịch về thực hiện công tác bầu cử và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện đúng qui trình bầu cử Trưởng thôn và Thanh tra nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh tới các cấp chính quyền, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Pháp lệnh dân chủ, qua đó phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách. Trong năm đã tổ chức cấp phát quà tết cho 749 đối tượng, trị giá 549 triệu đồng tặng quà gia đình khó khăn, rủi ro đột xuất với số tiền 08 triệu đồng từ quỹ “ Vì người nghèo ” xã; Xét chọn hỗ trợ bò giống phát triển sản xuất, khắc phục thiên tai từ nguồn của Bộ công thương và Quỹ Cứu trợ tỉnh với số tiền 618 triệu đồng; Trong năm Mặt trận xã cũng đã kiểm tra, rà soát, đề nghị hỗ trợ hỗ trợ xây mới 07 căn nhà cho 07 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ sửa nhà cho 03 gia hộ nghèo bị xuống cấp hư hỏng với số tiền 27 triệu đồng.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Sa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận xã Phổ Khánh năm 2021. Đồng thời đề nghị: Trong năm 2022, Mặt trận xã và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động Nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh vì sự phát triển của xã Phổ Khánh ngày càng giàu đẹp văn minh. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo; giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

         Tại hội nghị, Mặt trận xã tổ đã hiệp thương cử bổ sung bổ sung thay  03 vị uỷ viên Uỷ ban Mặt trận và cử bổ sung bà Nguyễn Thị Triều vào chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyên dương khen thưởng cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Lê Huy - UBND Phổ Khánh

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi