Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Phổ Khánh: tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017-2022.

30/12/2022 13:16    21

Sáng ngày 29/12, Hội Nông dân xã Phổ Khánh đã đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Hội nông dân thị xã Đức Phổ;.các thành viên trong ban chỉ đạo Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các chi hội trưởng, chi hội phó Nông dân tại các thôn và 24 hộ sản xuất kinh doanh giỏi được khen thưởng trong năm 2022.

Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi tiếp tục được duy trì, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, đã tạo động lực, khích lệ, thu hút hộ nông dân phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

      Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là lực lượng đi đầu trong ứng dụng khoa học – công nghệ, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa; thúc đẩy việc thành lập, củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

      Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay toàn xã có 860 hộ đạt SXKD giỏi các cấp, các năm 2017, 2018,2019 hầu hết hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi ở cấp cơ sở và cấp huyện thì đến năm 2022 nhiều hộ đạt danh hiệu cấp tình. Kết quả đạt được của phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên, nông dân.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Uỷ viên ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững mà Hội Nông dân các cấp, các nông dân tiêu biểu của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.Trong thời gian tới, để phát huy vai trò hội nông dân và hiệu quả các mô hình nông dân SXKD giỏi và giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, đồng chí đề nghị Hội Nông dân xã cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần huy động mọi nguồn lực và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia để Phong trào có bước phát triển mới về chất lượng, thiết thực, hiệu quả, nhằm phát triển Kinh tế -Xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

     Tại Hội nghị, Uỷ ban nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 24 cá nhân;có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Võ Anh Quang

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi