Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Uỷ ban nhân dân xã Phổ Khánh ra mắt và đưa vào hoạt động 02 điểm dịch vụ công trực tuyến.

20/12/2022 06:19    24

Nhằm triển khai quyết liệt các nội dung công tác của Đề án 06/CP, nhất là đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính từ trực tiếp sang trực tuyến, chiều ngày 19/12/2022, Uỷ ban nhân dân xã Phổ Khánh tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động 02 điểm hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một của Uỷ ban nhân dân xã và tại Trụ sở Công an xã.

       Với mục tiêu hình thành và duy trì thói quen thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thay vì phải đi lại nhiều lần, chờ đợi để nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp trước đây; cung cấp các trang thiết bị để người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến khi bản thân chưa có đủ điều kiện.

Tại 02 điểm hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của UBND xã được bố trí đầy đủ các chỉ dẫn, thông tin về dịch vụ công trực tuyến, lệ phí; trang, thiết bị có khả năng truy cập internet, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp.

Quốc Triệu

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi