Truy cập nội dung luôn

Phổ Khánh: tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Tôn giáo và công tác Dân vận năm 2022.

28/12/2022 09:00    62

Ngày 27/12/2022, Đảng ủy Phổ khánh tổ chức hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và tổng kết công tác dân vận năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Hàn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Các đồng chí là thành viên Khối Dân vận, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ; công tác tôn giáo xã; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã; Các đồng chí là Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân vận; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trường học; Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Khánh. Đồng chí Huỳnh Văn Quang– Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo(BCĐ) quy chế dân chủ; Trưởng BCĐ công tác tôn giáo, Trưởng Khối Dân vận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã Phổ khánh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Công tác tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận, công tác tôn giáo của xã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị- xã hội từ xã đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hệ thống Dân vận từ xã đến cơ sở đã chủ động tích cực đổi mới thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Năm 2022, 07/07 thôn đã kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đã thực hiện theo dõi,giám sát các công trình đang thi công đảm bảo sử dụng đúng thời gian, tiến độ chất lượng công trình. Đặc biệt đã phát huy vai trò chủ thể của người dân với phương châm Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn xã.

          Năm 2022, công tác tôn giáo trên địa bàn xã Phổ khánh diễn ra bình thường, có hiệu quả. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản đi vào nền nếp không có điểm nóng, phức tạp về tôn giáo xảy ra. Các chức sắc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong năm, trên địa bàn xã không có các đạo lạ hoạt động. Nhìn chung, các chức sắc trên địa bàn xã hoạt động đúng quy định của Pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cho trẻ em mồ côi, người tàn tật, tặng quà các cụ cao tuổi, học sinh vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập. Trong năm 100% các tín đồ, tôn giáo được đối xử bình đẳng trong mọi hoạt động xã hội theo đúng quy định của pháp luật, từ đó củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, Nhà nước.

          Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện chỉ thị 05 về việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã. Nhiều phong trào đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa mạnh mẽ. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội đã  đăng ký 11 mô hình (trong đó có 02 mô hình cá nhân và 1 mô hình tập thể đăng ký cấp thị xã; 8 mô hình tập thể đăng ký cấp xã). Năm 2022 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân.

          Tại hội nghị đã có 20 ý kiến tham gia thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã và địa phương; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, kết quả công tác Dân vận năm 2022. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Hàn – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể,  của xã trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ và công tác tôn giáo đã được cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, công tác dân vận của xã năm 2023 các thành viên Ban chỉ đạo và cơ sở tăng cường công tác quán triệt, phổ biến kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Chỉ đạo các chi trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Anh Quang