Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội đồng nhân dân xã Phổ Khánh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 họp kỳ thứ tư

31/12/2021    41

Ngày 30/12/2021, HĐND xã Phổ Khánh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Kiều , Uỷ viên ban thường vụ Thị uỷ, Phó chủ tịch HĐND; đồng chí Võ Thanh Hùng, uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã. Về phía xã Phổ Khánh tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, đại biểu HĐND xã và đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã.

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, xã Phổ Khánh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và đời sống Nhân dân, song với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HDND xã, sự đồng thuận của UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép nên tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực có hạt thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 378 tỷ đồng đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; Nông, lâm, thủy  hải sản đạt 205 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết đề ra; Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định; Thu ngân sách Nhà nước ước được trên 860 triệu đồng, đạt 115,09% so với chỉ tiêu HĐND xã; Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác bầu cử đại biểu QH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đến tháng 12/2021 xã Phổ Khánh đã hoàn thành hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

           Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng của xã, như: Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND xã khoá XIII; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo dự toán thu chi ngân sách xã và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác; Tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, đồng thời thông qua 9 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND và các lĩnh vực khác của xã.

          Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Phó chủ tịch HĐND thị xã đã thông tin một số kết quả quan trọng của kỳ họp thứ hai và ba HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong năm 2021, đồng thời đưa ra các định hướng để  xã Phổ Khánh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm 2022, đó là tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài chính; đầu tư công; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân đồng thời đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội của địa phương; Đối với hoạt động của HĐND xã cần tăng cường chất vấn, giải trình, nâng cao hoạt động phối hợp của HĐND xã.

          Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó ông Phạm Hoài Nam được đại biểu thống nhất bầu giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và ông Phạm Văn Thới được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội  Hội đồng nhân dân xã Phổ Khánh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lê Huy - UBND Phổ Khánh

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi