Truy cập nội dung luôn

Hội Cựu chiến binh xã Phổ Khánh tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “ Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

22/01/2022 19:58    54

Phát động thi đua năm 2022

Chiều ngày 21/01/2022, Hội Cự Chiến binh (CCB) xã Phổ Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “ Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị xã Đức Phổ; Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các đoàn thể và các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Năm 2021, các cấp Hội CCB xã luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt là tham gia công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Chấp hành Hội đã tham gia các chốt phòng dịch trên địa bàn xã với 20 ngày công. Vận động hội viên đóng góp hơn 3,8 triệu đồng vào chương trình “ Một triệu suất quà” do do Trung ương Hội phát động. Vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kêu gọi ủng hộ  phòng chống dịch với tổng số tiền gần 460 triệu đồng( trong đó CCB đóng góp 18 triệu đồng).

     Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên được các chi hội đẩy mạnh. Hội đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội 2,14 tỷ đồng, từ các nguồn vốn vay các hội viên đều sử dụng đúng mục để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh. Các chi hội đều có hình thức xây dựng quỹ hội, đến nay toàn xã đã có quĩ hội đạt 181 triệu đồng, bình quân 576.000/hội viên từ nguồn quĩ này các chi hội cho mượn luân phiên để sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, thăm hỏi lúc hội viên ốm đau, phúng viên khi có hội viên qua đời.

      Bên cạnh đó, hội luôn chú trọng xây dựng hội vững mạnh về tổ chức. Đến nay, toàn xã có 07 chi hội với 314 hội viên. Đã triển khai kiện toàn và kết nạp hội viên mới của CLB CCB-CQN sản xuất kinh doanh giỏi, làm cơ sở động viên khuyến khích hội viên phát triển kinh tế tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, từ đó có điều kiện giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Hội đã cùng cố các mô hình “ Dân vận khéo” như mô hình tiết kiệm 2000 đồng tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo, mô hình xử lí rác thải tại nhà. Các chi hội luôn đi đầu trong hiên đất, góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn với tổng tiền trên 100 triệu đồng.

        Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã nhấn mạnh: Các cấp hội CCB từ xã đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai tốt việc tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027... Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch vững. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Duy trì phối hợp với Lực lượng Quân sự, Công an và Đoàn Thanh niên; coi đây là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi để tăng cường chất lượng hoạt động của Hội, góp phần bảo vệ Đảng, hệ thống chính quyền nhân dân. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội CCB xã Phổ Khánh trước ngày 30/4/2022. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào hoạt động tình nghĩa trong Hội; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ cựu chiến binh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đặc biệt là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng Nông thôn mới; tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, văn minh ở địa phương và đảm bảo quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trước mắt cùng với cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo cho nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tuyên truyền, vận động con em thanh niên trong độ tuổi đã khám tuyển đủ sức khỏe sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; đảm bảo xã và tất cả các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 với chất lượng tốt nhất.

        Với những thành tích, kết quả đạt được, tổng kết công tác hội năm 2021 có 02 tập thể và 03 cá nhân được Uỷ ban nhân dân xã tặng giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Lê Huy - UBND Phổ Khánh