Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Các chi hội Cựu Chiến binh xã Phổ Khánh hoàn thành Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua” Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022

07/01/2022    28

Xã Phổ Khánh hiện có 07 chi hội Cựu Chiến binh tại 07 thôn trên địa bàn xã với 314 hội viên. Đến hết ngày 06/11/2022 tất cả 07 chi hội đã tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua” Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022 theo đúng kế hoạch đề ra.

 Xác định việc tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua” Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022  là một nhiệm vụ quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, hội viên trong toàn tổ chức Hội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng xã Phổ Khánh và chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu chiến binh xã Phổ Khánh cũng như sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, các chi hội Cựu Chiến binh trên địa bàn xã đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua” Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022.

Trong thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh xã Phổ Khánh đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các chi hội làm tốt các khâu chuẩn bị đúng theo các bước quy định. Nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, cụ thể và đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ được nguyên nhân, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng cụ thể, xây dựng những chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới  2022- 2027.  Trong hội nghị các chi hội cũng sẽ tiến hành bầu chi hội trưởng, chi hội phó của chi hội nhiệm kỳ tới, do đó công tác nhân sự cấp chi hội được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tại các Hội nghị đã bầu được 14 đồng chí vào ban chấp hành chi hội khóa mới. Các hội nghị đều diễn ra trong không khí phấn khởi, phát huy được tính dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, hội viên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Đồng chí Nguyễn Gần – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã cho biết: “Được sự quan tâm sát sao, trực tiếp của Đảng ủy xã Phổ Khánh, Hội Cựu Chiến binh xã đã chỉ đạo các chi hội xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Hội nghị. Qua đó, khẳng định chất lượng cán bộ hội nhiệm kỳ này được nâng cao, đặc biệt là Ban Chấp hành khóa mới đã thể hiện tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 theo Nghị quyết các chi hội đã đề ra, để góp phần vào sự thành công cũng như hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới”.

        Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua” Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022 xã Phổ Khánh đã diễn ra theo đúng qui trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng điều lệ Hội, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, hội viên, nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên. Hiện nay, Hội Cựu Chiến binh xã đang tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã Phổ Khánh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4 năm 2022.

Lê Huy - UBND Phổ Khánh

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi