Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đảng ủy xã Phổ Khánh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

19/04/2021

Chiều ngày 19/4/2021, Đảng ủy xã Phổ Khánh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đẹp - Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ (phụ trách xã); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Trong 05 năm qua, Đảng ủy xã Phổ Khánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương đạt những kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân được nâng lên; nhiều gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã góp phần tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Toàn Đảng bộ xã hiện có 12 chi bộ với 259 đảng viên, từ năm 2016 đến tháng 3/2021 đã tổ chức 211 lượt hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm, sinh hoạt chủ điểm hàng quý; sau học tập có trên 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết thu hoạch gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp, nhiều mô hình, cách làm mới của các đơn vị, hội, đoàn thể xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác được Nhân dân đồng tình ủng hộ, như: xã hội hóa giáo dục của Trường Tiểu học Phổ Khánh, hũ gạo tiết kiệm của các chi hội phụ nữ, con đường tự quản về “vệ sinh môi trường”, thắp sáng điện đường quê của các tổ dân vận thôn, vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn,…

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Phổ Khánh đã khen thưởng cho 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thanh Thu - Ban Tuyên giáo Thị ủy

Trang thông tin xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970033

Email: vtphokhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi