Truy cập nội dung luôn

Đại hội Công đoàn xã Phổ Khánh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

10/01/2023 06:14    98

Chiều ngày 09/12. Công đoàn xã Phổ Khánh long trọng tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Việt Linh – Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Đức Phổ; đại diện các công đoàn cơ sở bạn; Lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND và 30 đoàn viên công đoàn xã Phổ Khánh.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn xã luôn quan tâm chăm lo lợi ích, cụ thể hóa thành chương trình thiết thực cho đoàn viên. Chủ động tham gia phối hợp với chính quyền từng bước nâng cao hội nghị cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.  Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ đến các đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu hỉ với số tiền 6,8 triệu đồng . Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như Xây dựng Quỹ mái ấm Công đoàn với số tiền 5,8 triệu đồng và đã đề nghị hỗ trợ xây dựng mới 01 căn nhà với số tiền 40 triệu đồng. Công tác tuyên truyền vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Đoàn viên. Hoạt động xã hội, nhân đạo tiếp tục được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ đã  tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19 với số tiền hơn 21 triệu đồng. Công đoàn đã phối hợp với Mặt trận xã, các ngành tổ chức vận động cán bộ công chức người lao động hưởng ứng các cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, MTTQ phát động, tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo,ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt, ủng hộ các gia đình bị thiên tai lũ lụt với số tiền trên 62 triệu đồng..... Trong nhiệm kỳ Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua sâu rộng  đến cán bộ công chức người lao động như phong trào Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phong trào xanh, sạch đẹp tại cơ quan đơn vị. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Phạm Việt Linh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng, Công đoàn xã Phổ Khánh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của LĐLĐ thị xã và nhiệm vụ chính trị của xã; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phổ Khánh. Đồng thời các đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn xã Phổ Khánh bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua.Ban Chấp hành Công đoàn xã cần xây dựng tập thể luôn đoàn kết, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

      Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn xã  Phổ Khánh lần thứ , nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn xã khóa IV. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã, nhiệm kỳ 2023-2028.

Võ Anh Quang