Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ KHÁNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội Đảng bộ xã Phổ Khánh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

08/05/2020

Sáng ngày 08/5/2020, Đảng bộ xã Phổ Khánh tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chánh Thanh tra thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tám và 130 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đại hội Đảng bộ xã Phổ Khánh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống xã anh hùng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau học tập các chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên tham gia viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và đăng ký học tập, làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được chú trọng; trong nhiệm kỳ, phát triển mới 26 đảng viên, bình quân hàng năm có 87% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 70%; Đảng bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được chú trọng; 100% cán bộ, công chức xã đều đảm bảo trình độ chính trị và chuyên môn theo quy định. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động; các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; đa số các chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XV đề ra.  Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 là 1.043 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 19,7%/năm (Nghị quyết 16%). Cơ cấu giá trị sản xuất: nông - lâm - ngư nghiệp 56,4%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 20,9%; thương mại - dịch vụ 22,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được phát triển; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đến năm 2019 đạt 87%; tất cả 07/07 thôn được công nhận thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư và từng bước hoàn thiện, đã xây dựng mới 24 phòng học và các công trình phụ với tổng kinh phí 11,8 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được nâng lên, chú trọng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Giữ vững phổ cập Trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm (từ 2,5% xuống còn 0,5%), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hàng năm đạt 98% trở lên; tỷ lệ học sinh được xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 6,7%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,7%/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, xã được công nhận xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình, dự án vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn là 23,7 tỷ đồng. Mỗi năm tạo việc làm và giải quyết việc làm cho khoảng 280 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,98% (giảm 2,89% so với đầu nhiệm kỳ). Quốc phòng - an ninh được giữ vững góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy biểu dương Đảng bộ và Nhân dân xã Phổ Khánh đã đạt được những thành tích nổi bật trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời khẳng định, Phổ Khánh có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái theo định hướng phát triển của thị xã, đây là một yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đối với xã Phổ Khánh trong nhiệm kỳ đến. Do vậy, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện những giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.